BORTKJØRING AV HAGEAVFALL – OSLO TREFELLING

Etter en skikkelig opprydding i hagen, for eksempel med beskjæring av busker, trær og hekk, eller luking og annet vedlikehold, hoper det seg fort opp mye hageavfall som kan være vanskelig å bli kvitt om man ikke har nødvendig bil, henger eller lignende.

Oslo Trefelling kjører bort alt av trær, busker og annet hageavfall.

For oss er intet oppdrag for stort eller for lite.