FLISHUGGING I OSLO – OSLO TREFELLING

Når et tre eller busker er felt og kuttet ned, er det alltid mye kvist som ligger igjen. En fin måte å bli kvitt det på, er å hugge det opp. Oslo Trefelling utfører flis- eller grenhugging. Mindre grener blir da malt opp til småflis, som igjen er et bra alternativ til bark i bed og under busker og hekker. I tillegg kan flisene brukes som strø i kompost. Dersom du ikke ønsker å bruke flisen selv, kan vi tilby bortkjøring av dette.

Flishugging er en effektiv metode å fjerne grener og kvister som er for små til å benyttes som ved og brensel.